Asociace podnikavé Česko

Podnikavost

Zlepšujeme cestu k rozvoji podnikavosti v ČR.

Generální Partner

Česká spořitelnaNadace České spořitelny

Bez podnikavosti to do budoucna nepůjde

location

Pomáháme školám, studentům, rodičům a institucím vidět podnikavost jako klíčovou dovednost budoucnosti. Mapujeme, propojujeme, podporujeme a škálujeme projekty a organizace zaměřené na vzdělávání k podnikavosti v ČR i v zahraničí.

navigation

Pomáháme Česku s přípravou na budoucnost, v níž jedinou jistotou je změna. Naší vizí je Česko, ve kterém se každé dítě setká s impulsem k podnikavosti a bude si tak umět najít svou vlastní cestu.

O nás

O nás

Asociace podnikavé Česko vznikla v září 2022 s cílem společnými silami zefektivnit a usnadnit přípravu České republiky a jejího vzdělávacího systému na budoucnost, v níž jedinou jistotou je změna. U zrodu asociace stojí pestrá skupina subjektů - jednotlivci, školy, neziskové organizace; subjekty s národní, regionální i mezinárodní působností.

Mapujeme systém vzdělávání zaměřeného na rozvoj podnikavosti v České republice a propojujeme mezi sebou jeho aktéry s cílem usnadnit jejich spolupráci a zabránit neefektivnímu plýtvání lidskými a finančními zdroji. Zasazujeme se o správné chápání podnikavosti jakožto schopnosti využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní, ať už finanční, kulturní nebo společenské. Svou činnost zakládáme na hodnotách spolupráce, podpory, sdílení a otevřené komunikace a na definici podnikavosti podle rámce Entrecomp. Jsme teprve na začátku své cesty a postupně rozšiřujeme okruh svých aktivit.

Naše hodnoty

cooperation

Spolupráce

Věříme, že pro zvládání nejisté budoucnosti je nutná spolupráce, nikoliv soutěživost.

balance

Inkluze a rovný přístup

Věříme, že podnikavosti se může naučit každý a ke vzdělávání k podnikavosti prosazujeme rovný přístup.

share

Podpora a sdílení

Věříme, že metody vzdělávání k podnikavosti jsou různé a mohou se vzájemně podporovat, navazovat na sebe, a škálovat tak dopad.

home

Respekt a otevřenost

Věříme, že spolupráce, stejně jako vzdělávání k podnikavosti, jsou možné pouze v bezpečném prostředí, ve kterém funguje otevřená komunikace a vzájemný respekt.

Naše mise

Společně usilujeme o to, aby každé dítě v České republice mělo možnost setkat se s impulsem k rozvoji vlastní podnikavosti (kreativity, iniciativy). Aby kolem sebe umělo vidět příležitosti a v sobě objevit silné stránky. Aby se každé dítě umělo vydat na svou cestu.

Naše mise
Objekt

Co děláme

group

Budujeme komunitu

Propojujeme jednotlivé aktéry v systému, usnadňujeme sdílení jejich dobré praxe a spolupráci napříč regiony a ČR.

location

Mapujeme systém

Podle jednotného rámce EntreComp mapujeme systém vzdělávání k podnikavosti v ČR na národní i krajské úrovni, ve formálním i neformálním vzdělávání.

compass

Inspirujeme se v zahraničí

Identifikujeme a sdílíme příležitosti a trendy v rozvoji podnikavosti v zahraničí a přinášíme je do ČR.

communication

Prosazujeme podnikavost

Obhajujeme a vysvětlujeme koncept podnikavosti jako zásadní kompetence pro budoucnost směrem ke státním institucím a odborné i laické veřejnosti.

Co je to podnikavost?

Co je to podnikavost?

Podnikavost je klíčová schopnost pro život v rychle se měnících podmínkách. Je to schopnost všímat si problémů kolem sebe a vnímat je jako příležitosti, následně v sobě anebo ve svém okolí najít sílu a zdroje pro jejich řešení a nakonec také „jít do akce“, tedy takové řešení zrealizovat a přinést ho ostatním.

Takto podnikavost definuje také teoretický rámec EntreComp, na jehož základě realizujeme veškeré aktivity asociace a používáme ho jako měřítko pro mapování systému v ČR. Více o konceptu EntreComp, včetně metod jeho využití v praxi a najdete na www.podnikavamysl.cz.

EntrComp
Jak být podnikavý?

Jak být podnikavý?

Mezi hlavní výbavu podnikavého člověka patří: schopnost všímat si příležitostí a přistupovat k nim s kreativitou a vizí a vlastní iniciativou, schopnost ocenit zajímavé nápady; myslet a chovat se eticky a v souladu s principy udržitelnosti; být si vědom svých silných stránek, umět v sobě nastartovat vnitřní motivaci a udržet si ji i v nepříznivých situacích a navzdory nejistotě a změnám; schopnost najít pro svou práci potřebné zdroje a nadchnout pro ni ostatní; orientovat se v základních finančních a ekonomických pojmech; schopnost plánovat a řídit potřebné kroky a tým okolo sebe a v neposlední řadě, schopnost neustále se učit a reflektovat své vlastní zkušenosti, ty dobré i ty zlé a nebát se chybovat.

Naše komunita

Zakládající členové

Czech founders
ČSU
DEX
EKO gymnázium Brno
Můžeš podnikat
Nadační fond vzdělání a podnikání
Prototypci
Průmyslová škola
International award
Zet foundation

Výbor a dozorčí rada

Ondřej Čejka

Ondřej
Čejka

Adam Daniel

Adam
Daniel

Karin Jancyková

Karin
Jancyková

Kateřina Lichtenberková

Kateřina
Lichtenberková

Radko Sáblík

Radko
Sáblík

Sylvie Schmiedová

Sylvie
Schmiedová

Martin Vítek

Martin
Vítek

Náš tým

Anna Kačabová

Anna Kačabová

Vede asociaci a buduje komunitu kolem ní.

linkedin
Radka Muchová

Radka Muchová

Analyzuje a mapuje systém vzdělávání a příležitosti pro jeho podporu

linkedin
Lucie Svobodová

Lucie Svobodová

Stará se o komunikaci asociace (nejen) na sociálních sítích a pomáhá s mapováním podnikavého Česka

linkedin

Připojte se k nám

Společně jsme silnější!

Souzníte s našimi hodnotami i posláním? Jste jednotlivec nebo organizace a zabýváte se rozvojem kreativity, iniciativy a podnikavosti dětí a mladých lidí? Jste učitel, ředitel školy, rodič, který chce přivést principy vzdělávání k podnikavosti do vaší školy? Ozvěte se nám! Budujeme nyní komunitu, rádi s vámi zůstaneme v kontaktu a najdeme možnosti pro spolupráci a vaši podporu.